Πιστοποιήσεις

  • CE (electronicmagnetic compatibility): Πιστοποίηση που αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα CE της διπλής επαγγελματικής βαφλιέρας, βαφλιέρα W-500 όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία EMC (Electronicmagnetic Compatibility).
  • CE (low voltage directive): Πιστοποίηση που αφορά την ηλεκτρονική ασφάλεια CE της διπλής επαγγελματικής βαφλιέρας W-500, όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή οδηγεία LVD (Low Voltage Directive)
  • ISO 9001:2000 | Design and assemble of waffle baking machines
  • ISO 22000:2005 | Production of ready flour - mix foods